Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

To "Troglodytes" στις τρείς καλύτερες ταινίες του Staffordshire Festival...


Mόλις πληροφορηθήκαμε ότι η τελευταία μικρού μήκους ταινία μας "Troglodytes" ήταν ανάμεσα στις τρείς καλύτερες ταινίες της κατηγορίας "Best International Short" στο "Staffordshire Festival of Performing Arts" .

Δεν υπάρχουν σχόλια: